Opfølgning på “Turist i egen kommune”

Opfølgning på ”Turist i egen kommune”

11. september 2019 var der møde (afholdt af Vibland) i Taarup Forsamlingshus, hvor næsten 40 borgere deltog i arrangementet ”Turist i egen kommune”. Turistkonsulent Britta Leth (fhv. turistchef i Viborg kommune), havde et flot indlæg omkring emnet med masser af inspiration og input til, hvordan et sådant seriøst projekt kunne gribes an. Der blev nedsat arbejdsgrupper, primært sammensat af borgere fra samme by, der fik til opgave at byde ind med de turistattraktioner deres by og omegn kunne bidrage med.

Til formålet blev der udleveret nogle arbejdsskemaer inddelt i afsnit (temaer), hvorunder de enkelte turistemner kunne beskrives. Et fantastisk godt initiativ, hvor alle deltog med stor entusiasme og interesse i at få netop deres landsby på ”landkortet”.

Indholdet fra alle afleverede skemaer er nu i mellemtiden blevet registreret i et EXCEL regneark. Disse data vil senere i en redigeret udgave blive tilgængelig på Viblands hjemmeside med en række søgefaciliteter.

Men allerførst skal materialet revideres og opdateres. Hver kontaktperson i arbejdsgrupperne har nu fået tilsendt/vedhæftet det udsnit af skemaet, som vedrører arbejdsgruppens bidrag sammen med behørig vejledning til udfyldelse af skemaet.

Skemaet er sendt til følgende:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgruppernes opgave er nu at gennemgå indholdet, tilrette og opdatere samt evt. tilføje nye emner, hvorefter skemaet senest 12. januar 2020 skal returneres til Viblands webmaster, der står for den efterfølgende bearbejdning.

Er der andre byer, der er repræsenteret i Vibland, som også gerne vil være med i projektet ”Turist i egen kommune”? så er man velkommen til at sende en mail med ønsket til info@vibland.dk – der er plads til flere!