Vores formål


Viborg Landsbysammenslutning har til formål at bidrage til udvikling, trivsel og samhørighed i landsbysamfundene ved at være bindeled og aktiv samarbejdspartner i forhold til relaterede organisationer, byråd, regionsråd samt relevante forvaltninger.

Sammenslutningen arbejder på at leve op til dets formål ved for eksempel at:

   • Virke som kommunikationsplatform for at højne det gensidige informationsniveau i alle led fra den enkelte borger til højeste politiske og administrative niveau i alle spørgsmål af interesse for lokalsamfundene. Dette såvel elektronisk som ved møder og konferencer.
   • Være aktiv medspiller i udarbejdelsen af Viborg Kommunes landdistriktspolitik.
   • Arbejde med sager efter anmodning fra politiske og administrative organer, ligesom Sammenslutningen også selvstændigt tager initiativ til igangsætning af nye sager.
   • Bidrage til vidensdeling de enkelte lokalområder imellem, for at fortælle de gode historier med henblik på at kunne udbrede – og lære af hinandens erfaringer.
   • Søge, koordinere og støtte fælles synspunkter.
   • Støtte aktiviteter og udviklingsinitiativer af fælles interesse i de enkelte landsbysamfund.